Adopteer een raam

De H. Martinus telt ruim twintig prachtige glas-in-lood ramen, die we in volle glorie willen herstellen. De ramen beelden een patroon/beschermheilige of een bijbeltafereel uit, sommige ramen bestaan uit diverse vertellingen. In plaats van een sponsorpakket te kopen kun je er ook voor kiezen om een van deze glas-in-lood ramen te ‘adopteren’. De ramen hebben verschillende prijzen, afhankelijk van het bedrag dat nodig is om het specifieke raam te restaureren. Door een raam te adopteren wordt je naam onder het betreffende raam vereeuwigd en ontvang je daarnaast een exclusief cadeau!

Aan de hand van de cijfers in de onderstaande plattegrond kun je zien waar het raam zich bevindt in de kerk. In onderling overleg met ons kun je ook een deel van een raam adopteren.

1    Groot raam uit 4 delen, hoofdraam Kerstmis

In het hoofdraam zien we de geboorte van Jezus volgens de evangelist Lucas. Jozef en een zwangere Maria gaan naar Bethlehem voor de volkstelling. In Bethlehem wordt uiteindelijk hun zoon Jezus geboren. Maria wikkelt het kind in een doek en legt het in een voerbak. Die nacht zijn er herders in de buurt van Bethlehem. Een engel vertelt hen dat de zoon van God is geboren, waarop de herders naar Bethlehem gaan. Verder zien we in dit raam de geboorte en redding van Mozes uit de Nijl door de dochter van de farao en het verhaal van Mozes en het brandende Braambos.

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

2   Groot raam uit 4 delen, hoofdraam Kruisiging

In het hoofdraam zien we de kruisiging van Jezus. Pilatus liet een bordje op het kruis maken met de tekst ‘Jezus uit Nazareth, koning van de Joden’, in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Onder (Oude Testament) zien we het verhaal van Mozes die een slang van koper maakt en die op een paal zet. Alle Israëlieten die tijdens hun tocht door de woestijn door een slang waren gebeten en omhoogkeken naar de koperen slang, bleven leven. Verder zien we Abraham die zijn zoon Isaak offert aan God, een test van de Heer om te zien of Abraham hem wel vertrouwt.

 

REEDS GEADOPTEERD

3   Groot raam uit 4 delen, hoofdraam Pasen

In dit raam zien we o.m. ‘De pelikaan vol goedheid’ (Pie Pellicane), die wordt vernoemd in de Eucharistische hymne Adoro te devote. Volgens sommige legendes bijt de pelikaanmoeder bij voedselschaarste in haar eigen huid om met haar bloed haar jongen te voeden. De eerste christenen zagen daarin een symbool voor Christus' zelfgave en de eucharistie. In het hoofdraam (Pasen) wordt de verrijzenis van Jezus uitgebeeld. Het raam onder vertelt het verhaal van Jona die in zee wordt gegooid en in de buik van een grote vis belandt. De Heer geeft de vis opdracht Jona uit te spugen op het land.

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

4    Lourdes

Sinds de 18 verschijningen en 70 erkende genezingen van de Heilige Maagd Maria aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous, is Lourdes uitgegroeid tot één van de beroemdste en drukstbezochte Maria-bedevaartplaatsen ter wereld. Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige plaatsen, onder hen vele zieken die hopen op genezing. Tot nu toe zijn er 70 wonderbaarlijke genezingen kerkelijk erkend. Veel pelgrims nemen Lourdeswater mee voor thuis, als dierbare herinnering en ter ondersteuning van hun gebeds- en geloofsleven.

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

 

 

 

5    O.L.Vr van Lourdes en H. Bernadette

Bernadette (kloosternaam Marie-Bernard) Soubirous (1844-1879) verliet na de verschijningen op 10 jarige leeftijd Lourdes om in te treden in het St. Gildard klooster te Nevers. Sinds de 18 verschijningen van de Heilige Maagd Maria aan Bernadette is ze onlosmakelijk verbonden met Lourdes. Lourdes is uitgegroeid tot een van de beroemdste en drukstbezochte Maria-bedevaartplaatsen ter wereld. Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige plaatsen, onder hen vele zieken die hopen op genezing. In 1933 werd Bernadette officieel heilig verklaard. Haar lichaam is nog altijd niet vergaan en rust volkomen gaaf in de kapel bij de zusters van St.-Gildard in Nevers.

Prijs: € 12.500,00

REEDS GEADOPTEERD

6    Lourdes

Sinds de 18 verschijningen van de Heilige Maagd Maria aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous is Lourdes uitgegroeid tot een van de beroemdste en drukstbezochte Maria-bedevaartplaatsen ter wereld. Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige plaatsen, onder hen vele zieken die hopen op genezing. Tot nu toe zijn er 70 wonderbaarlijke genezingen kerkelijk erkend. Veel pelgrims nemen Lourdeswater mee voor thuis, als dierbare herinnering en ter ondersteuning van hun gebeds- en geloofsleven.

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

7    Sint Mathias

Mathias werd gekozen om in de plaats van Judas Iskariot, die na zijn verraad van Jezus zelfmoord pleegde, getuige te worden van de verrijzenis van Jezus. Zo werd hij aan de groep van elf apostelen toegevoegd, zodat zij weer 'de Twaalf' werden. Mathias is de patroon van bouwlieden, timmermannen, schrijnwerkers, smeden, slagers, banketbakkers, kuipers en kleermakers. Zijn hulp wordt ingeroepen tegen pokken, kinkhoest en onvruchtbaarheid in het huwelijk. Ook is hij de patroon van schooljongetjes aan het begin van het schooljaar.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

8    Sint Judas Thaddeüs

Judas Thaddeüs was een van de twaalf mannen die door Jezus werd aangesteld als apostel. In de kerkelijke traditie wordt aangenomen dat Thaddeüs en Judas dezelfde zijn, vandaar dat vaak wordt gesproken van 'Judas Thaddeüs'. In het Westen is de devotie voor Sint Judas Thaddeüs pas in de 18de eeuw ontstaan. Hij wordt aangeroepen bij hopeloze zaken (vanwege het bijgeloof dat hij een naamgenoot is van Judas Iskariot die Jezus heeft verraden), vandaar ook bij wanhopige verlangens.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

9    Sint Simon

Simon was een van de twaalf mannen die door Jezus werd aangesteld als apostel. Hij is de patroon van houthakkers, houtzagers, schilders, ververs, wevers, leerlooiers en leerbewerkers. Ook is hij de beschermheilige van de Duitse landstreek Thüringen en van de Duitse steden Keulen, Magdeburg en Goslar.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

10    Sint Jacobus

Jacobus was een van de twaalf mannen die door Jezus werd aangesteld tot apostel. In de lijst van de Twaalf Apostelen in de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas wordt Jacobus als negende genoemd. In de traditie wordt hij soms Jacobus de Mindere (Minor) of de Jongere genoemd, ter onderscheiding van die andere apostel met de naam Jacobus. Hij is patroon van het Duitse gedeelte van Friesland, van banket- en pasteibakkers, marskramers, winkeliers, hoedenmakers, lakenvolders en leerlooiers.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

11    Sint Matteüs

Matteüs was een van de Twaalf Apostelen van Jezus en geldt ook als een van de vier evangelisten. Hij is patroon van de Italiaanse stad Salerno. Daarnaast van accountants, bankiers, belastingbeambten, belastinginspecteurs en -ontvangers, boekhouders, douanebeambten, financiële beambten, handelsreizigers, veiligheidspersoneel, wisselagenten en de geldhandel. Zijn voorspraak wordt vooral ingeroepen tegen dronkenschap.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

12    Sint Bartholomeüs

Bartholomeüs was een van de Twaalf Apostelen van Jezus. Hij geldt als patroon van de steden Frankfurt am Main, Maastricht en de Tsjechische stad Plzen. Daarnaast is hij patroon van o.a. slagers, huidhandelaren, leerlooiers, leerbewerkers, schoen- en handschoenmakers, kleermakers, snijders, boekbinders, stukadoors, wijnbouwers, herders, landbouwers en mijnwerkers en in de stad Florence van de zout- en kaashandelaren. Sint Bartholomeüs wordt aangeroepen door vrouwen in barensnood of bij zenuwziekten en stuipen. Ook wordt hij vereerd als patroon van braambessen, koolplanten en moestuinen.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

13    Sint Filippus

Filippus was een van de twaalf mannen die door Jezus werd aangesteld als apostel. In de lijst van de Twaalf Apostelen in de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas wordt Filippus als vijfde genoemd. In België is hij patroon van Brabant, in Duitsland van de stad Speyer, in Frankrijk van Dieppe en Philippeville en in Italië van Sorrento. Ook is hij patroon van Luxemburg, Uruguay en in Nederland van het voormalige Zeeuwse eiland Sint Philipsland. Sint Filippus is daarnaast beschermheilige van banket- en pasteibakkers, marskramers en winkeliers, van hoedenmakers, lakenvolders en leerlooiers.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

14    Sint Andreas

Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is o.a. patroon van Griekenland, Rusland, Schotland, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg, de Belgische landstreken Vlaanderen en Henegouwen en de Franse landstreek Bourgondië. Ook is hij patroon van o.a. vissers, vishandelaars, zeelui, zeilmakers, waterdragers, boerenknechten, slagers, textielarbeiders, mijnwerkers en zwangere vrouwen. Verder wordt zijn voorspraak ingeroepen bij veldslagen, gevechten, huwelijksbemiddeling, echtelijke onvruchtbaarheid en bij allerhande kwalen, ziektes en lichamelijke ongemakken, zoals koorts, kinkhoest, jicht en nekpijn.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

15    Sint-Jacobus

Sint Jacobus werd samen met zijn broer Johannes door Jezus geroepen Hem na te volgen. Zijn beenderen zouden begraven liggen in Santiago de Compostela. Jacobus is patroon van vele Europese steden, o.a. Luik, Hannover, Reading, Pisa, Den Haag, Leeuwarden en Santiago de Compostela, waar zich ook de beroemde bedevaartkerk bevindt. Verder is hij o.a. de beschermheilige van pelgrims, bedevaartgangers, reizigers, schippers, vissers, ruiters, soldaten, waskaarsenmakers, hoedenmakers, voddenkooplui, apothekers, drogisten en molenaars. Hij wordt vaak aangeroepen bij allerhande ziekten (vooral reumatiek), voor het gedijen van appels en rogge, goede oogst en mooi weer.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

16    Sint Simon Petrus

Simon Petrus was de eerste der apostelen. Na de Hemelvaart van Jezus nam hij de leiding van de jonge kerk in handen. De Evangeliën vertellen hoe Petrus na Jezus' arrestatie Hem, voordat de haan zou kraaien, driemaal verloochende, precies zoals Jezus voorspeld had. Hij is met name bekend als patroon van vissers. De steden die over de hele wereld aan hem zijn toegewijd (inclusief Rome) zijn bijna niet te tellen. Vaak vinden we in het stadswapen van die steden zijn sleutels, zoals bijvoorbeeld in Leiden en Trier het geval is.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

17    Sint Johannes

Volgens de traditie is de apostel Johannes dezelfde als de schrijver van het Johannes-evangelie. In het Nederlands taalgebied wordt hij vaak Sint Jan genoemd. Johannes is de patroon van o.a. visverkopers, wijnbouwers, theologen, priesters, schrijvers, notarissen, uitgevers, boekdrukkers, boekhandelaren, bibliothecarissen, papierfabrikanten, graveurs, lithografen, beeldhouwers, schilders, glazenmakers, spiegelmakers en kistenmakers. Hij wordt aangeroepen tegen brandwonden, epilepsie, vergiftiging, voetpijn, hagel, onweer en storm. Ook is Johannes beschermheilige van vriendschap, ziekenhuizen, een voorspoedige reis en vruchtbaarheid van de velden.

Prijs: € 6.000,00

Adopteer dit raam

18    Blanco

Dit raam heeft geen duidelijk verhaal. Het raam is volledig naoorlogs.

Prijs: € 5.000,00

Adopteer dit raam

19    Antonius Abt

Antonius Abt is bekend als beschermheilige van alle beroepen die met vee, en dan vooral met varkens te maken hebben. In de Middeleeuwen gebruikte men varkens om het stadsvuil op te eten. En omdat straatvuil ratten aantrok en ratten weer de pest verspreidden, zag men varkens als beschermers tegen de pest. Antonius is dan ook beschermheilige tegen de pest. Verder is hij patroon van o.m. schilders, hoveniers, porseleinwerkers, doodgravers, suiker- en banketbakkers, klokkenmakers, huisdieren, scheepstimmerlieden en van de armen. Zijn voorspraak wordt o.a. ingeroepen voor de bescherming van dieren, besmettelijke ziekten, epilepsie, angst, hoofdpijn, gordelroos, huidziekten, ontstekingen en wratten.

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

20    Sint Maarten

Sint Maarten, zoals Martinus in onze streken wordt genoemd, is in het Westerse Christendom één van de meest vereerde heiligen. Omdat hij van hetzelfde kaliber was als de apostelen, trokken in de middeleeuwen vele pelgrims naar zijn graf. De mantel van Martinus genoot grote verering. Vele pelgrims trokken naar Martinus' mantel, 'capella' genoemd (vgl. ons Engelse woord 'cape'). Het woord 'kapel' is ervan afgeleid, want stilaan ging de betekenis van dit woord over op de ruimte waar de capella werd vereerd. De bewaarder heette 'capellanus' ( denk aan 'kapelaan').

Prijs: € 12.500,00

Adopteer dit raam

21    Blanco met kleurvlakken

Dit raam heeft geen duidelijk verhaal. Het raam is deels origineel, deels naoorlogs.

Prijs: € 2.500,00

Adopteer dit raam

22    Rozet

Dit raam heeft geen duidelijk verhaal. Het raam is deels origineel, deels naoorlogs.

Prijs: € 2.500,00

Adopteer dit raam

23    Rozet

Dit raam heeft geen duidelijk verhaal. Het raam is deels origineel, deels naoorlogs.

Prijs: € 2.500,00

Adopteer dit raam